k.ú.: 772577 - Stružinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 434261
zahrada 54 40989
travní p. 237 622665
lesní poz les s budovou 38 1268
lesní poz 104 2702191
vodní pl. nádrž umělá 3 835
vodní pl. rybník 1 135335
vodní pl. tok přirozený 65 5706
vodní pl. tok umělý 16 6007
vodní pl. zamokřená pl. 5 1159
zast. pl. společný dvůr 1 913
zast. pl. zbořeniště 1 413
zast. pl. 65 17062
ostat.pl. dráha 2 35864
ostat.pl. jiná plocha 74 43629
ostat.pl. neplodná půda 11 3987
ostat.pl. ostat.komunikace 77 57111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 480
ostat.pl. zeleň 3 1511
Celkem KN 821 4111386
Par. DKM 821 4111386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 99
LV 159
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.10.1999
ZMVM 1:1000 01.05.1990 21.10.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 10:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.