k.ú.: 772640 - Údrč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 2150642
zahrada 30 33703
ovoc. sad 1 6872
travní p. 172 1591764
lesní poz les(ne hospodář) 47 872637
lesní poz 8 176894
vodní pl. nádrž přírodní 4 2046
vodní pl. nádrž umělá 5 11378
vodní pl. rybník 15 682787
vodní pl. tok umělý 22 21175
vodní pl. zamokřená pl. 18 100006
zast. pl. zbořeniště 14 5680
zast. pl. 65 43304
ostat.pl. jiná plocha 29 62110
ostat.pl. manipulační pl. 31 197075
ostat.pl. neplodná půda 108 121992
ostat.pl. ostat.komunikace 54 83373
ostat.pl. pohřeb. 1 1191
ostat.pl. silnice 3 21466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1724
ostat.pl. zeleň 4 38667
Celkem KN 723 6226486
Par. KMD 723 6226486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
LV 51
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.