k.ú.: 772674 - Údrnická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573663 - Údrnice NUTS5 CZ0522573663
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1150633
zahrada 36 27489
ovoc. sad 7 25755
travní p. 35 60825
lesní poz 6 10959
vodní pl. nádrž přírodní 3 45849
vodní pl. tok přirozený 35 9103
vodní pl. tok umělý 10 5204
vodní pl. zamokřená pl. 3 2118
zast. pl. zbořeniště 2 234
zast. pl. 32 30033
ostat.pl. jiná plocha 16 16064
ostat.pl. neplodná půda 4 654
ostat.pl. ostat.komunikace 12 16830
ostat.pl. silnice 1 11368
ostat.pl. zeleň 2 203
Celkem KN 350 1413321
Par. KMD 350 1413321
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 31
LV 65
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1824 21.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.