k.ú.: 772747 - Petrovice u Uhelné Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569640 - Uhelná Příbram NUTS5 CZ0631569640
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 2057828
zahrada 62 61334
travní p. 141 337018
lesní poz 227 1160275
vodní pl. nádrž umělá 17 13086
vodní pl. rybník 1 5816
vodní pl. tok přirozený 2 3482
vodní pl. tok umělý 34 6267
zast. pl. zbořeniště 3 735
zast. pl. 58 30362
ostat.pl. jiná plocha 13 18714
ostat.pl. manipulační pl. 19 3952
ostat.pl. neplodná půda 23 18069
ostat.pl. ostat.komunikace 62 76121
ostat.pl. silnice 7 12707
Celkem KN 1107 3805766
Par. KMD 1107 3805766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 97
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 22.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 21:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.