k.ú.: 772844 - Uherské Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 75297
zahrada 529 220089
ovoc. sad 1 13506
travní p. 16 13389
vodní pl. tok přirozený 8 150463
zast. pl. společný dvůr 37 10938
zast. pl. zbořeniště 36 7507
zast. pl. 2835 782940
ostat.pl. dráha 16 72323
ostat.pl. jiná plocha 441 157036
ostat.pl. manipulační pl. 154 206208
ostat.pl. neplodná půda 25 11518
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 4168
ostat.pl. ostat.komunikace 619 605706
ostat.pl. silnice 56 46620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 58522
ostat.pl. zeleň 381 490766
Celkem KN 5246 2926996
Par. DKM 5246 2926996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 382
č.p. byt.dům 254
č.p. garáž 38
č.p. jiná st. 80
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 91
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 294
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 627
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 498
bez čp/če jiná st. 167
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 32
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo plav.úč. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 2650
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 4063
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 212
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 622
obč.z. garáž 53
obč.z. j.nebyt 167
obč.z. rozest. 201
Celkem JED 5349
LV 6416
spoluvlastník 12652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 01.03.2000 KGKS Brno
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.01.1969 04.09.1931,1:1000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.