k.ú.: 772925 - Mařatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592005 - Uherské Hradiště NUTS5 CZ0722592005
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1386 2425514
vinice 142 259517
zahrada 1271 650872
ovoc. sad 5 55122
travní p. 219 192540
vodní pl. nádrž přírodní 1 24539
vodní pl. nádrž umělá 4 7114
vodní pl. tok přirozený 89 85194
vodní pl. tok umělý 1 67
vodní pl. zamokřená pl. 2 83
zast. pl. společný dvůr 5 1617
zast. pl. zbořeniště 25 22942
zast. pl. 2154 599497
ostat.pl. jiná plocha 810 428052
ostat.pl. manipulační pl. 106 153748
ostat.pl. neplodná půda 83 26945
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 4739
ostat.pl. ostat.komunikace 585 520022
ostat.pl. pohřeb. 2 22863
ostat.pl. silnice 11 21147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 65753
ostat.pl. zeleň 157 296867
Celkem KN 7098 5864754
Par. DKM 7098 5864754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 576
č.p. byt.dům 76
č.p. garáž 59
č.p. jiná st. 42
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 36
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 719
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 45
č.e. jiná st. 24
č.e. rod.rekr 28
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 9
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 193
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2081
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1717
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 58
obč.z. byt 188
obč.z. garáž 11
obč.z. j.nebyt 36
Celkem JED 2026
LV 3849
spoluvlastník 6687

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.09.2014 1:1000 04.09.2014 *) Geodetická kancelář Uherský Brod Čech-Beníček, JPÚ na části katastrálního území
DKM 1:1000 11.05.2000 Geodis Brno
THM-V 1:1000 01.01.1969 11.05.2000 OÚGK Brno - reambulace 1969
Ins. A 1:1000 01.01.1944 01.01.1969 OÚGK - 1:1000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.