k.ú.: 772976 - Uhersko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575879 - Uhersko NUTS5 CZ0532575879
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 2387665
zahrada 141 104804
ovoc. sad 4 12044
travní p. 165 511659
lesní poz ostat.komunikace 1 551
lesní poz 21 284827
vodní pl. nádrž umělá 2 3169
vodní pl. rybník 2 8480
vodní pl. tok přirozený 17 24819
vodní pl. tok umělý 18 54040
zast. pl. společný dvůr 5 431
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 155 61924
ostat.pl. jiná plocha 32 10603
ostat.pl. manipulační pl. 6 32474
ostat.pl. neplodná půda 9 8747
ostat.pl. ostat.komunikace 58 81748
ostat.pl. pohřeb. 1 2019
ostat.pl. silnice 15 68765
ostat.pl. zeleň 22 7730
Celkem KN 925 3666607
Par. DKM 925 3666607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 108
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 152
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 253
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.01.2003 1:1000 14.07.2003 *)
DKM 1:1000 09.08.2002
S-SK GS 1:2880 1839 14.07.2003
S-SK GS 1:2880 1839 09.08.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.