k.ú.: 773158 - Úhlejov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573671 - Úhlejov NUTS5 CZ0522573671
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 523441
zahrada 91 69593
ovoc. sad 11 41708
travní p. 212 682034
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 65 371505
vodní pl. nádrž umělá 1 267
vodní pl. tok přirozený 101 23723
zast. pl. 85 25994
ostat.pl. jiná plocha 16 3797
ostat.pl. manipulační pl. 3 1662
ostat.pl. neplodná půda 13 10943
ostat.pl. ostat.komunikace 65 41866
ostat.pl. silnice 5 12121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 674
ostat.pl. zeleň 1 407
Celkem KN 758 1809767
Par. DKM 758 1809767
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 84
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 125
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.1999
ZMVM 1:1000 01.11.1991 17.12.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.