k.ú.: 773166 - Uhlířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568341 - Uhlířov NUTS5 CZ0805568341
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 478 2483826
zahrada 107 74370
travní p. 78 88981
lesní poz 110 936831
vodní pl. nádrž umělá 2 40198
vodní pl. tok přirozený 81 15610
vodní pl. tok umělý 22 3131
zast. pl. společný dvůr 3 277
zast. pl. 183 81361
ostat.pl. jiná plocha 30 9993
ostat.pl. manipulační pl. 26 44227
ostat.pl. neplodná půda 9 7453
ostat.pl. ostat.komunikace 107 62064
ostat.pl. pohřeb. 2 2236
ostat.pl. silnice 4 8877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6475
ostat.pl. zeleň 3 1038
Celkem KN 1246 3866948
Par. DKM 1246 3866948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 112
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
Celkem BUD 177
byt.z. byt 12
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 1
Celkem JED 21
LV 267
spoluvlastník 386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2004 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 9.12.2009.
ZMVM 1:2000 01.09.1993 16.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.09.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.