k.ú.: 773204 - Janovická Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534498 - Uhlířské Janovice NUTS5 CZ0205534498
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1636623
zahrada 56 45184
ovoc. sad 4 7751
travní p. mez, stráň 1 2127
travní p. 90 314925
lesní poz 87 3854127
vodní pl. nádrž umělá 5 4552
vodní pl. tok přirozený 1 1271
vodní pl. tok umělý 19 11271
zast. pl. společný dvůr 2 966
zast. pl. zbořeniště 3 721
zast. pl. 70 39083
ostat.pl. jiná plocha 14 6189
ostat.pl. manipulační pl. 7 5837
ostat.pl. neplodná půda 9 33068
ostat.pl. ostat.komunikace 66 101833
ostat.pl. silnice 10 41755
ostat.pl. zeleň 22 36032
Celkem KN 574 6143315
Par. DKM 378 6024792
Par. KMD 196 118523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 69
LV 124
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.07.2020 1:1000 30.07.2020 *)
KMD 1:1000 29.08.2017
S-SK GS 1:2880 1841 29.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.