k.ú.: 773271 - Úhošťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563102 - Kadaň NUTS5 CZ0422563102
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 760896
zahrada 100 125226
ovoc. sad 31 136301
travní p. mez, stráň 36 309746
travní p. 353 7526073
lesní poz 47 1032849
vodní pl. nádrž přírodní 7 18889
vodní pl. nádrž umělá 2 859
vodní pl. tok přirozený 5 6471
vodní pl. tok umělý 12 32907
vodní pl. zamokřená pl. 7 14657
zast. pl. společný dvůr 15 1996
zast. pl. zbořeniště 19 14520
zast. pl. 157 62117
ostat.pl. jiná plocha 41 68666
ostat.pl. manipulační pl. 31 66820
ostat.pl. neplodná půda 541 1146822
ostat.pl. ostat.komunikace 142 144173
ostat.pl. silnice 3 85151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 648763
ostat.pl. zeleň 2 1259
Celkem KN 1628 12205161
Par. DKM 1628 12205161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 7
č.p. rod.dům 80
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 156
LV 176
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
FOTO 1:2000 30.09.1982 14.11.1999
THM-V 1:2000 01.05.1981 14.11.1999
THM-V 1:2000 31.12.1969 30.04.1981 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.