k.ú.: 773417 - Pitkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1543129
zahrada 310 192006
ovoc. sad 2 19945
travní p. 79 182759
lesní poz les(ne hospodář) 14 30464
vodní pl. nádrž umělá 2 10988
vodní pl. tok přirozený 34 12808
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. 371 85866
ostat.pl. jiná plocha 542 143411
ostat.pl. manipulační pl. 18 7337
ostat.pl. neplodná půda 14 10258
ostat.pl. ostat.komunikace 349 112292
ostat.pl. silnice 3 5714
ostat.pl. zeleň 45 39826
Celkem KN 1957 2396821
Par. DKM 1957 2396821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 295
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 366
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 447
obč.z. byt 246
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 710
LV 1397
spoluvlastník 2834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2002
THM-G 1:1000 01.02.1984 17.10.2002
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.