k.ú.: 773417 - Pitkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres NUTS4
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1541084
zahrada 318 192833
ovoc. sad 2 19945
travní p. 79 182759
lesní poz les(ne hospodář) 14 30464
vodní pl. nádrž umělá 2 10988
vodní pl. tok přirozený 34 12808
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. 385 86363
ostat.pl. jiná plocha 546 144680
ostat.pl. manipulační pl. 17 6733
ostat.pl. neplodná půda 14 10258
ostat.pl. ostat.komunikace 354 112348
ostat.pl. silnice 3 5714
ostat.pl. zeleň 45 39826
Celkem KN 1984 2396821
Par. DKM 1984 2396821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 304
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 381
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 447
obč.z. byt 272
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 736
LV 1429
spoluvlastník 2939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2002
THM-G 1:1000 01.02.1984 17.10.2002
S-SK GS 1:2880 1841 31.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 19.06.2024 12:28

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.