k.ú.: 773425 - Uhříněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 5412790
zahrada 1027 511130
ovoc. sad 10 208116
travní p. 107 226344
lesní poz 24 360566
vodní pl. nádrž umělá 12 29174
vodní pl. rybník 2 158029
vodní pl. tok přirozený 31 49985
vodní pl. tok umělý 2 1070
vodní pl. zamokřená pl. 11 10656
zast. pl. společný dvůr 43 26634
zast. pl. zbořeniště 10 1014
zast. pl. 2452 741506
ostat.pl. dráha 44 124149
ostat.pl. jiná plocha 723 643158
ostat.pl. manipulační pl. 342 824004
ostat.pl. neplodná půda 13 10196
ostat.pl. ostat.komunikace 683 402023
ostat.pl. pohřeb. 3 13898
ostat.pl. silnice 38 238695
ostat.pl. skládka 2 14884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 52580
ostat.pl. zeleň 228 218049
Celkem KN 6763 10278650
Par. DKM 6763 10278650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 565
č.p. byt.dům 122
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 684
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 310
bez čp/če jiná st. 154
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 58
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 79
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 74
rozestav. 13
s roz.jed 2
Celkem BUD 2332
byt.z. byt 1874
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 183
byt.z. j.nebyt 37
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 13
obč.z. byt 1270
obč.z. dílna 15
obč.z. garáž 15
obč.z. j.nebyt 57
obč.z. rozest. 74
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 3549
LV 5584
spoluvlastník 13807

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.03.2014
Ins. A 1:1000 04.09.1931 23.03.2014 měřítko: 1:1000 a 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.