k.ú.: 773646 - Újezd u Manětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 2105829
zahrada 31 23566
travní p. 135 300477
lesní poz 271 1423350
vodní pl. nádrž umělá 5 2958
vodní pl. tok přirozený 14 40844
vodní pl. tok umělý 1 235
zast. pl. zbořeniště 7 2457
zast. pl. 50 30813
ostat.pl. jiná plocha 56 37432
ostat.pl. manipulační pl. 2 1563
ostat.pl. neplodná půda 81 78379
ostat.pl. ostat.komunikace 52 53117
ostat.pl. silnice 5 69984
ostat.pl. zeleň 4 175
Celkem KN 1043 4171179
Par. KMD 1043 4171179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 47
LV 65
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2017
KM-D 1:2000 07.05.2001 04.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.