k.ú.: 773662 - Újezd u Sezemic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572888 - Újezd u Sezemic NUTS5 CZ0532572888
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 1679365
zahrada 97 62240
ovoc. sad 1 2575
travní p. 153 419778
lesní poz 112 705168
vodní pl. rybník 23 370425
vodní pl. tok přirozený 12 8319
vodní pl. tok umělý 37 13456
zast. pl. 92 39499
ostat.pl. jiná plocha 36 7333
ostat.pl. manipulační pl. 30 52720
ostat.pl. neplodná půda 20 7035
ostat.pl. ostat.komunikace 147 48557
ostat.pl. pohřeb. 1 2473
ostat.pl. silnice 17 27278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3208
ostat.pl. zeleň 1 7057
Celkem KN 1110 3456486
Par. DKM 1110 3456486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 56
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 86
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 167
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2000
ZMVM 1:2000 16.12.1990 09.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.