k.ú.: 773689 - Újezd u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575909 - Újezd u Přelouče NUTS5 CZ0532575909
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 1439905
zahrada 109 60324
travní p. 174 546124
lesní poz 32 1113615
vodní pl. nádrž přírodní 2 424
vodní pl. nádrž umělá 2 2954
vodní pl. rybník 1 48868
vodní pl. tok přirozený 37 11484
vodní pl. tok umělý 7 2221
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 119 55867
ostat.pl. jiná plocha 24 9949
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1369
ostat.pl. manipulační pl. 4 3948
ostat.pl. neplodná půda 5 6745
ostat.pl. ostat.komunikace 53 61931
ostat.pl. pohřeb. 2 3831
ostat.pl. silnice 4 27809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9678
ostat.pl. zeleň 6 10930
Celkem KN 902 3418052
Par. KMD 902 3418052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 117
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 157
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1841 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.