k.ú.: 773905 - Újezd u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584045 - Újezd u Brna NUTS5 CZ0643584045
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2378 9572127
vinice 217 362470
zahrada 1090 456889
ovoc. sad 18 35525
travní p. 92 487958
lesní poz 33 27431
vodní pl. nádrž umělá 1 2315
vodní pl. tok přirozený 19 61412
vodní pl. zamokřená pl. 1 31715
zast. pl. společný dvůr 8 1200
zast. pl. zbořeniště 15 2424
zast. pl. 1528 395666
ostat.pl. dráha 14 82681
ostat.pl. jiná plocha 235 352393
ostat.pl. manipulační pl. 238 192999
ostat.pl. neplodná půda 24 86280
ostat.pl. ostat.komunikace 372 547964
ostat.pl. pohřeb. 3 13268
ostat.pl. silnice 27 130514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 16485
ostat.pl. zeleň 78 212397
Celkem KN 6419 13072113
Par. DKM 6419 13072113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 640
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 343
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 150
bez čp/če jiná st. 153
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 1439
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 47
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 138
LV 2150
spoluvlastník 3122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.03.2016 1:1000 30.03.2016 *)
DKM-KPÚ 25.02.2016 1:1000 25.02.2016 *)
DKM 1:1000 28.12.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1984 30.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.10.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 22:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.