k.ú.: 773913 - Újezd u Černé Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582557 - Újezd u Černé Hory NUTS5 CZ0641582557
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1126 2360556
zahrada 173 101599
ovoc. sad 1 2747
travní p. 366 268652
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 439 1400884
vodní pl. nádrž umělá 1 507
vodní pl. tok přirozený 31 19599
vodní pl. zamokřená pl. 5 632
zast. pl. zbořeniště 1 87
zast. pl. 219 71508
ostat.pl. jiná plocha 35 11569
ostat.pl. manipulační pl. 142 75325
ostat.pl. neplodná půda 66 66034
ostat.pl. ostat.komunikace 172 54203
ostat.pl. pohřeb. 1 2977
ostat.pl. silnice 11 53150
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4865
ostat.pl. zeleň 6 768
Celkem KN 2799 4495691
Par. DKM 2799 4495691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 100
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 159
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 304
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.11.1997 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 22.05.2022 18:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.