k.ú.: 773956 - Mlynářovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556955 - Plánice NUTS5 CZ0322556955
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 296659
zahrada 29 27545
travní p. 64 169135
lesní poz 14 958469
vodní pl. rybník 1 1892
vodní pl. tok přirozený 5 6368
vodní pl. zamokřená pl. 1 893
zast. pl. zbořeniště 1 285
zast. pl. 30 12275
ostat.pl. jiná plocha 10 6428
ostat.pl. manipulační pl. 7 6595
ostat.pl. neplodná půda 44 96249
ostat.pl. ostat.komunikace 28 17711
ostat.pl. silnice 2 11294
ostat.pl. zeleň 1 105
Celkem KN 378 1611903
Par. KMD 378 1611903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 29
LV 55
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
KM-D 1:2000 22.05.2001 25.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 22.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.