k.ú.: 773972 - Újezd u Plánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578321 - Újezd u Plánice NUTS5 CZ0322578321
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 983083
zahrada 143 77572
travní p. 556 1449255
lesní poz 103 1742288
vodní pl. nádrž umělá 2 3218
vodní pl. tok přirozený 52 36804
vodní pl. tok umělý 32 4978
vodní pl. zamokřená pl. 1 949
zast. pl. zbořeniště 11 1386
zast. pl. 146 55595
ostat.pl. jiná plocha 86 54423
ostat.pl. manipulační pl. 27 20060
ostat.pl. neplodná půda 234 210606
ostat.pl. ostat.komunikace 89 54295
ostat.pl. silnice 23 46137
ostat.pl. zeleň 1 240
Celkem KN 1807 4740889
Par. KMD 1807 4740889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 176
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2019
KM-D 1:2000 30.11.2000 06.12.2019
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.