k.ú.: 774081 - Újezdec u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592731 - Uherský Brod NUTS5 CZ0722592731
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1663 3255989
zahrada 533 420931
ovoc. sad 28 102389
travní p. 341 686025
lesní poz 284 5539453
vodní pl. nádrž umělá 1 8640
vodní pl. tok přirozený 38 134184
vodní pl. tok umělý 18 5078
vodní pl. zamokřená pl. 5 13584
zast. pl. společný dvůr 1 103
zast. pl. zbořeniště 4 1755
zast. pl. 456 145032
ostat.pl. dráha 12 63595
ostat.pl. jiná plocha 162 55194
ostat.pl. manipulační pl. 21 36050
ostat.pl. mez, stráň 1 110
ostat.pl. neplodná půda 174 335417
ostat.pl. ostat.komunikace 193 192143
ostat.pl. pohřeb. 1 6825
ostat.pl. silnice 44 109335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26645
ostat.pl. zeleň 66 76175
Celkem KN 4052 11214652
Par. DKM 4052 11214652
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 350
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 444
byt.z. byt 6
obč.z. byt 4
Celkem JED 10
LV 909
spoluvlastník 1506

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.11.2016
DKM 1:1000 29.05.2002
ZMVM 1:2000 01.07.1986 29.05.2002 na části měř. 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.