k.ú.: 774294 - Úmyslovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537900 - Úmyslovice NUTS5 CZ0208537900
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 3273601
zahrada 120 105465
ovoc. sad 5 29108
travní p. 7 24733
vodní pl. nádrž umělá 4 5989
vodní pl. tok přirozený 6 24894
vodní pl. tok umělý 5 3315
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 189 97850
ostat.pl. jiná plocha 31 37132
ostat.pl. manipulační pl. 17 52329
ostat.pl. neplodná půda 5 5388
ostat.pl. ostat.komunikace 39 114518
ostat.pl. pohřeb. 2 2865
ostat.pl. silnice 6 42204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14063
ostat.pl. zeleň 24 98486
Celkem KN 648 3932048
Par. DKM 648 3932048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 184
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 242
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 14.02.2022 1:1000 14.02.2022 *) Domapování intravilánu
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 17.05.2022 00:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.