k.ú.: 774341 - Unčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 524 6031566
zahrada 238 128108
ovoc. sad 3 10850
travní p. 111 230720
lesní poz 35 3376795
vodní pl. tok přirozený 42 298190
vodní pl. zamokřená pl. 1 848
zast. pl. zbořeniště 11 2256
zast. pl. 312 146303
ostat.pl. dobývací prost. 107 390760
ostat.pl. jiná plocha 124 86037
ostat.pl. manipulační pl. 21 85453
ostat.pl. neplodná půda 5 8547
ostat.pl. ostat.komunikace 148 180122
ostat.pl. silnice 36 167183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13341
ostat.pl. zeleň 3 1885
Celkem KN 1725 11158964
Par. DKM 7 381104
Par. KMD 1718 10777860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 198
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 303
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 2
Celkem JED 14
LV 367
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2011
S-SK ŠD 1:2500 1921 23.08.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1921


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.