k.ú.: 774502 - Uničov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505587 - Uničov NUTS5 CZ0712505587
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 7748546
zahrada 1099 599177
travní p. 61 151494
lesní poz les(ne hospodář) 2 7739
lesní poz 3 20691
vodní pl. nádrž umělá 6 49313
vodní pl. tok přirozený 41 193149
vodní pl. tok umělý 4 3836
vodní pl. zamokřená pl. 6 32862
zast. pl. společný dvůr 12 81300
zast. pl. zbořeniště 46 16307
zast. pl. 2644 667109
ostat.pl. dráha 6 65561
ostat.pl. jiná plocha 398 311843
ostat.pl. manipulační pl. 76 183528
ostat.pl. neplodná půda 21 102851
ostat.pl. ostat.komunikace 452 659892
ostat.pl. pohřeb. 1 18740
ostat.pl. silnice 38 149481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 105717
ostat.pl. zeleň 88 298300
Celkem KN 5535 11467436
GP 158 5010144
Celkem ZE 158 5010144
Par. DKM 5535 11467436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. byt.dům 177
č.p. doprava 2
č.p. garáž 87
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 75
č.p. rod.dům 812
č.p. shromaž. 5
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 352
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 670
bez čp/če jiná st. 111
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 35
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 2499
byt.z. byt 2743
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 65
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. rozest. 21
Celkem JED 2850
LV 4187
spoluvlastník 7002

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2010
DKM 1:1000 17.10.2008 itravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1952 17.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1833 16.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 18.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.