k.ú.: 774677 - Želechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564711 - Čížkovice NUTS5 CZ0423564711
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 1746388
zahrada 33 12698
ovoc. sad 3 10692
travní p. 47 16752
vodní pl. nádrž umělá 4 586
vodní pl. tok přirozený 15 14248
vodní pl. tok umělý 14 11050
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 3 1365
zast. pl. 76 39016
ostat.pl. jiná plocha 102 215452
ostat.pl. manipulační pl. 15 31029
ostat.pl. neplodná půda 8 3050
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2116
ostat.pl. ostat.komunikace 47 25799
ostat.pl. silnice 15 59598
ostat.pl. skládka 1 121942
Celkem KN 706 2311811
Par. KMD 706 2311811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 74
LV 101
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 29.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 22:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.