k.ú.: 774693 - Urbanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588067 - Urbanov NUTS5 CZ0632588067
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 1657393
zahrada 130 66476
travní p. 302 635920
lesní poz 167 720384
vodní pl. nádrž umělá 1 777
vodní pl. rybník 4 26069
vodní pl. tok přirozený 23 12975
vodní pl. tok umělý 2 137
zast. pl. 94 39048
ostat.pl. jiná plocha 25 6562
ostat.pl. manipulační pl. 15 27929
ostat.pl. neplodná půda 119 111545
ostat.pl. ostat.komunikace 38 49114
ostat.pl. pohřeb. 3 4740
ostat.pl. silnice 18 12405
ostat.pl. skládka 2 1045
Celkem KN 1209 3372519
Par. KMD 1209 3372519
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 88
LV 119
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.