k.ú.: 774839 - Ústí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520306 - Ústí NUTS5 CZ0714520306
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 24
orná půda 802 1929725
zahrada 246 189713
ovoc. sad 2 6851
travní p. 246 396946
lesní poz 176 256896
vodní pl. nádrž umělá 2 9014
vodní pl. tok přirozený 65 58156
vodní pl. zamokřená pl. 5 10717
zast. pl. společný dvůr 1 403
zast. pl. zbořeniště 9 2622
zast. pl. 254 76289
ostat.pl. jiná plocha 81 98465
ostat.pl. manipulační pl. 67 52387
ostat.pl. neplodná půda 27 29330
ostat.pl. ostat.komunikace 145 87102
ostat.pl. pohřeb. 1 2063
ostat.pl. silnice 25 66060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3163
ostat.pl. zeleň 3 38943
Celkem KN 2161 3314869
Par. KMD 2161 3314869
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 165
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 235
obč.z. byt 9
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 11
LV 261
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2013
KM-D 1:2000 20.03.2000 19.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.