k.ú.: 774979 - Trmice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 553697 - Trmice NUTS5 CZ0427553697
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 84
orná půda 110 829665
zahrada 424 172828
travní p. 134 368729
lesní poz les(ne hospodář) 2 26583
lesní poz 11 44921
vodní pl. nádrž umělá 2 15555
vodní pl. tok přirozený 10 73209
vodní pl. tok umělý 8 13197
zast. pl. společný dvůr 16 1306
zast. pl. zbořeniště 38 12325
zast. pl. 1142 368214
ostat.pl. dráha 15 212916
ostat.pl. dálnice 19 75134
ostat.pl. jiná plocha 248 416799
ostat.pl. manipulační pl. 157 459917
ostat.pl. neplodná půda 74 96728
ostat.pl. ostat.komunikace 261 265153
ostat.pl. pohřeb. 3 16079
ostat.pl. silnice 54 133748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 19818
ostat.pl. zeleň 114 161947
Celkem KN 2857 3784855
Par. DKM 2857 3784855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 340
č.p. byt.dům 38
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 216
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 84
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če výroba 37
rozestav. 15
Celkem BUD 1112
byt.z. byt 107
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 182
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 299
LV 821
spoluvlastník 1116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2003
THM-V 1:1000 01.03.1979 18.06.2003
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.