k.ú.: 775002 - Předlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 836652
zahrada 260 188083
ovoc. sad 2 10074
travní p. 85 472073
lesní poz 31 465929
vodní pl. nádrž umělá 3 3593
vodní pl. tok přirozený 14 33807
zast. pl. společný dvůr 6 3219
zast. pl. zbořeniště 23 3142
zast. pl. 734 265794
ostat.pl. dráha 10 202065
ostat.pl. dálnice 3 5764
ostat.pl. jiná plocha 415 1069086
ostat.pl. manipulační pl. 98 246996
ostat.pl. neplodná půda 5 22587
ostat.pl. ostat.komunikace 166 203288
ostat.pl. silnice 21 116510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3837
ostat.pl. zeleň 68 50723
Celkem KN 2109 4203222
Par. DKM 2109 4203222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 196
č.p. byt.dům 31
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 41
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 75
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 9
č.e. doprava 1
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 139
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 711
obč.z. byt 67
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 69
LV 482
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2004
THM-V 1:1000 01.03.1979 03.02.2004
S-SK GS 1:2880 1843 01.03.1979 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 18.05.2022 11:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.