k.ú.: 775274 - Ústí nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 1136368
zahrada skleník-pařeniš. 6 5794
zahrada 1121 510742
travní p. 595 986476
lesní poz 50 982517
vodní pl. rybník 1 1902
vodní pl. tok přirozený 45 92690
vodní pl. tok umělý 11 3328
zast. pl. společný dvůr 37 9373
zast. pl. zbořeniště 55 7500
zast. pl. 2818 551683
ostat.pl. dráha 14 147161
ostat.pl. jiná plocha 949 623684
ostat.pl. manipulační pl. 64 81207
ostat.pl. neplodná půda 20 18051
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 15929
ostat.pl. ostat.komunikace 960 606223
ostat.pl. pohřeb. 5 25236
ostat.pl. silnice 40 75476
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 104 107749
ostat.pl. zamokřená pl. 1 27170
ostat.pl. zeleň 392 185160
Celkem KN 7697 6201419
Par. DKM 7697 6201419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. byt.dům 152
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 144
č.p. rod.dům 885
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 225
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 907
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 43
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 63
bez čp/če výroba 58
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 2691
byt.z. byt 1725
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 225
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 227
obč.z. j.nebyt 12
obč.z. rozest. 5
Celkem JED 2215
LV 3651
spoluvlastník 5937

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1991 06.10.2004
Ins. A 1:1000 31.12.1951 06.10.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1991
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1951


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.