k.ú.: 775436 - Ústrašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 599123 - Ústrašice NUTS5 CZ0317599123
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 1009689
zahrada 214 176254
travní p. 120 338492
lesní poz 27 5384879
vodní pl. nádrž umělá 2 2492
vodní pl. tok přirozený 4 159102
vodní pl. tok umělý 14 3026
vodní pl. zamokřená pl. 10 29268
zast. pl. 259 68578
ostat.pl. jiná plocha 29 25894
ostat.pl. manipulační pl. 34 38092
ostat.pl. neplodná půda 10 4008
ostat.pl. ostat.komunikace 61 117808
ostat.pl. pohřeb. 1 1986
ostat.pl. silnice 3 30974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8172
Celkem KN 942 7398714
Par. KMD 942 7398714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 241
LV 276
spoluvlastník 336

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2009
S-SK GS 1:2880 1828 09.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.