k.ú.: 775487 - Habřina u Úštěku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 20911
orná půda 341 1767689
chmelnice 8 44659
zahrada 150 86644
travní p. 538 1064302
lesní poz 174 455789
vodní pl. tok přirozený 26 5740
zast. pl. zbořeniště 9 3894
zast. pl. 315 50770
ostat.pl. dráha 7 23249
ostat.pl. jiná plocha 187 96637
ostat.pl. manipulační pl. 40 30262
ostat.pl. neplodná půda 83 68540
ostat.pl. ostat.komunikace 118 80823
ostat.pl. pohřeb. 1 879
ostat.pl. silnice 4 29453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 106870
ostat.pl. zeleň 2 2092
Celkem KN 2040 3939203
Par. KMD 2040 3939203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 176
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 302
LV 296
spoluvlastník 408

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 25.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.