k.ú.: 775576 - Útěchovice u Hořepníku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548987 - Útěchovice NUTS5 CZ0633548987
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 3716223
zahrada 86 37137
travní p. 217 545411
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 263 1615857
vodní pl. rybník 11 16255
vodní pl. tok přirozený 14 5694
vodní pl. zamokřená pl. 2 4458
zast. pl. společný dvůr 4 837
zast. pl. zbořeniště 4 1421
zast. pl. 79 43228
ostat.pl. jiná plocha 133 86301
ostat.pl. manipulační pl. 15 13062
ostat.pl. neplodná půda 51 33045
ostat.pl. ostat.komunikace 106 87152
ostat.pl. silnice 2 31177
Celkem KN 1573 6237291
Par. KMD 1573 6237291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 75
LV 120
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2011
S-SK GS 1:2880 1829 07.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.