k.ú.: 775592 - Útěchovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537730 - Útěchovičky NUTS5 CZ0633537730
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 1766035
zahrada 56 28302
travní p. 211 642804
lesní poz 135 1287537
vodní pl. nádrž umělá 5 8012
vodní pl. rybník 12 39513
vodní pl. tok umělý 19 9627
zast. pl. společný dvůr 8 1418
zast. pl. zbořeniště 4 1207
zast. pl. 65 30260
ostat.pl. jiná plocha 84 62552
ostat.pl. manipulační pl. 30 10285
ostat.pl. neplodná půda 82 61620
ostat.pl. ostat.komunikace 63 61795
ostat.pl. silnice 66 46122
Celkem KN 1035 4057089
Par. KMD 1035 4057089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 65
LV 121
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2011
S-SK GS 1:2880 1829 19.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.