k.ú.: 775673 - Chylice u Útviny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 712650
zahrada 23 19586
travní p. 218 2648924
lesní poz les(ne hospodář) 78 943098
lesní poz 18 60627
vodní pl. nádrž umělá 3 7693
vodní pl. tok přirozený 11 24699
vodní pl. tok umělý 6 7158
vodní pl. zamokřená pl. 4 4089
zast. pl. 37 27965
ostat.pl. jiná plocha 22 37701
ostat.pl. manipulační pl. 9 13703
ostat.pl. neplodná půda 55 99420
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19896
ostat.pl. ostat.komunikace 47 54315
ostat.pl. silnice 3 35424
Celkem KN 556 4716948
Par. KMD 556 4716948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 33
LV 44
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2016
S-SK GS 1:2880 1841 04.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.