k.ú.: 775932 - Vacenovice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586706 - Vacenovice NUTS5 CZ0645586706
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5040 6292755
vinice 389 243085
zahrada skleník-pařeniš. 1 518
zahrada 572 294938
ovoc. sad 14 78275
travní p. 493 521597
lesní poz les s budovou 1 90
lesní poz 1050 6026829
vodní pl. nádrž přírodní 2 25624
vodní pl. nádrž umělá 6 12645
vodní pl. tok umělý 514 120423
vodní pl. zamokřená pl. 21 35077
zast. pl. společný dvůr 13 6038
zast. pl. zbořeniště 4 938
zast. pl. 954 353852
ostat.pl. jiná plocha 148 82660
ostat.pl. manipulační pl. 86 92484
ostat.pl. neplodná půda 126 29867
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 877
ostat.pl. ostat.komunikace 964 321553
ostat.pl. pohřeb. 1 4876
ostat.pl. silnice 245 59884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 35446
ostat.pl. zeleň 32 9138
Celkem KN 10690 14649469
Par. DKM 10690 14649469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 698
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 2
Celkem BUD 922
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 1848
spoluvlastník 2668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.11.2010 1:1000 04.11.2010 *)
DKM 1:1000 17.12.2007
ZMVM 1:2000 01.06.1991 04.11.2010 Prostor JPÚ Vinohrádky (22 ha)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.05.1991 28.02.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.