k.ú.: 776530 - Valdice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573701 - Valdice NUTS5 CZ0522573701
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 334227
zahrada 185 99423
ovoc. sad 11 29517
travní p. 29 72295
lesní poz 3 22301
vodní pl. nádrž umělá 1 510
vodní pl. tok přirozený 3 809
zast. pl. společný dvůr 13 56734
zast. pl. 466 117145
ostat.pl. dráha 2 10332
ostat.pl. jiná plocha 99 63247
ostat.pl. manipulační pl. 11 10061
ostat.pl. ostat.komunikace 80 59511
ostat.pl. silnice 4 15809
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13222
ostat.pl. zeleň 15 13902
Celkem KN 1028 919045
Par. KMD 1028 919045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 165
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 456
byt.z. byt 297
Celkem JED 297
LV 710
spoluvlastník 1190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1824 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.