k.ú.: 776696 - Valtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584975 - Valtice NUTS5 CZ0644584975
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 1 7195
orná půda skleník-pařeniš. 3 573
orná půda 1520 14692197
vinice 467 4127729
zahrada skleník-pařeniš. 1 114
zahrada 803 619805
ovoc. sad 49 856668
travní p. 23 216138
lesní poz dobývací prost. 2 9809
lesní poz ostat.komunikace 69 222777
lesní poz 110 13062645
vodní pl. nádrž přírodní 1 1034
vodní pl. rybník 2 43335
vodní pl. tok umělý 5 55582
vodní pl. zamokřená pl. 2 1751
zast. pl. společný dvůr 120 50229
zast. pl. zbořeniště 31 6471
zast. pl. 1914 585909
ostat.pl. dobývací prost. 6 401571
ostat.pl. dráha 21 254221
ostat.pl. jiná plocha 483 531051
ostat.pl. manipulační pl. 169 223188
ostat.pl. neplodná půda 36 124665
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 815
ostat.pl. ostat.komunikace 481 888825
ostat.pl. pohřeb. 1 16091
ostat.pl. silnice 77 290724
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 45190
ostat.pl. zeleň 172 844387
Celkem KN 6582 38180689
GP 1 47
Celkem ZE 1 47
Par. DKM 6582 38180689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 669
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 46
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 294
č.p. ubyt.zař 18
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 23
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 253
bez čp/če jiná st. 301
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 81
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 4
Celkem BUD 1889
byt.z. byt 370
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 3
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 61
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 450
LV 2295
spoluvlastník 3540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2009 Z-8000/2009-704
DKM-KPÚ 26.11.2008 1:1000 04.12.2008 *) Z-15480/2008-704
ZMVM 1:2000 01.01.1996 30.06.2009 1.11.1981 1:2000,
Ost. 1:2880 01.01.1947 01.01.1996 Grafický přídělový plán
S-SK ŠS 1:2880 1900 01.01.1947 28.02.1824 1:2880, 1:1440,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.