k.ú.: 776751 - Valy u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539481 - Valy NUTS5 CZ0411539481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 81927
zahrada 250 209228
travní p. mez, stráň 3 11897
travní p. 150 518224
lesní poz 23 3101388
vodní pl. nádrž umělá 3 2930
vodní pl. rybník 1 231
vodní pl. tok přirozený 7 13920
vodní pl. tok umělý 7 14147
zast. pl. 263 46481
ostat.pl. dráha 6 74131
ostat.pl. jiná plocha 90 103315
ostat.pl. manipulační pl. 3 1084
ostat.pl. neplodná půda 5 6943
ostat.pl. ostat.komunikace 81 98388
ostat.pl. silnice 6 17205
Celkem KN 905 4301439
Par. KMD 905 4301439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 153
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 262
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 324
spoluvlastník 409

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 20.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 11:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.