k.ú.: 776939 - Nerozhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572454 - Vápenný Podol NUTS5 CZ0531572454
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 318687
zahrada 27 28618
ovoc. sad 6 22295
travní p. 29 211942
lesní poz 58 994161
vodní pl. nádrž umělá 4 11786
zast. pl. zbořeniště 1 1457
zast. pl. 33 10735
ostat.pl. jiná plocha 8 3799
ostat.pl. manipulační pl. 5 14559
ostat.pl. neplodná půda 7 37171
ostat.pl. ostat.komunikace 38 46044
ostat.pl. silnice 1 15640
Celkem KN 266 1716894
Par. KMD 266 1716894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 32
LV 42
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.