k.ú.: 776955 - Vápno u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575933 - Vápno NUTS5 CZ0532575933
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 1410016
zahrada 75 60358
travní p. 50 167434
lesní poz 26 791930
vodní pl. nádrž umělá 3 1997
vodní pl. rybník 1 9993
vodní pl. tok umělý 23 15690
zast. pl. zbořeniště 1 389
zast. pl. 84 45537
ostat.pl. jiná plocha 19 4689
ostat.pl. manipulační pl. 12 14780
ostat.pl. neplodná půda 14 12911
ostat.pl. ostat.komunikace 51 69592
ostat.pl. pohřeb. 1 2543
ostat.pl. silnice 8 37815
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4245
ostat.pl. zeleň 12 12600
Celkem KN 464 2662519
Par. DKM 219 1709700
Par. KMD 245 952819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 77
LV 98
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.11.2019 1:1000 28.11.2019 *)
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.