k.ú.: 777188 - Palhanec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 1174801
zahrada 54 35310
travní p. 92 238079
lesní poz 4 20329
vodní pl. tok přirozený 17 39282
zast. pl. 97 34938
ostat.pl. dráha 1 245
ostat.pl. jiná plocha 26 34286
ostat.pl. manipulační pl. 3 3144
ostat.pl. neplodná půda 55 66575
ostat.pl. ostat.komunikace 45 37442
ostat.pl. silnice 3 1208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 626
ostat.pl. zeleň 6 1001
Celkem KN 553 1687266
Par. DKM 553 1687266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 95
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 127
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2000
THM-V 1:2000 01.01.1981 12.10.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.