k.ú.: 777277 - Veselice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582603 - Vavřinec NUTS5 CZ0641582603
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 686673
zahrada 122 69256
ovoc. sad 1 2572
travní p. 60 219066
lesní poz ostat.komunikace 4 7789
lesní poz 8 2757292
vodní pl. nádrž umělá 1 894
zast. pl. zbořeniště 1 4
zast. pl. 153 40197
ostat.pl. jiná plocha 62 37146
ostat.pl. manipulační pl. 6 10081
ostat.pl. neplodná půda 15 36688
ostat.pl. ostat.komunikace 48 74945
ostat.pl. silnice 6 18680
ostat.pl. zeleň 6 626
Celkem KN 650 3961909
Par. DKM 309 3825837
Par. KMD 341 136072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 149
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 177
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
DKM-KPÚ 25.04.2008 1:1000 25.04.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 17.05.2022 04:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.