k.ú.: 777480 - Věcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1743385
zahrada 148 75664
travní p. 264 1322635
lesní poz 103 565600
vodní pl. nádrž umělá 5 12506
vodní pl. tok přirozený 16 8850
zast. pl. společný dvůr 1 58
zast. pl. zbořeniště 5 1460
zast. pl. 138 40946
ostat.pl. jiná plocha 135 109447
ostat.pl. manipulační pl. 27 45388
ostat.pl. neplodná půda 170 93228
ostat.pl. ostat.komunikace 130 79736
ostat.pl. silnice 27 46310
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7562
ostat.pl. zeleň 1 160
Celkem KN 1337 4152935
Par. KMD 1337 4152935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 131
LV 167
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 01:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.