k.ú.: 777501 - Vědlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 2775747
chmelnice 4 22852
zahrada 136 69505
travní p. 123 1150655
lesní poz 48 955994
vodní pl. nádrž umělá 1 1952
vodní pl. tok přirozený 6 22622
vodní pl. tok umělý 2 3127
zast. pl. společný dvůr 3 3209
zast. pl. zbořeniště 19 6373
zast. pl. 131 63647
ostat.pl. jiná plocha 52 31892
ostat.pl. manipulační pl. 17 48966
ostat.pl. neplodná půda 226 505304
ostat.pl. ostat.komunikace 96 121050
ostat.pl. silnice 10 34369
Celkem KN 960 5817264
Par. DKM 630 5685888
Par. KMD 330 131376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 129
LV 125
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2017
DKM-KPÚ 09.02.2011 1:1000 21.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1843 06.04.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.