k.ú.: 777625 - Vejvanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572471 - Vejvanovice NUTS5 CZ0531572471
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 2242669
zahrada 138 85798
ovoc. sad 5 5513
travní p. 11 28394
lesní poz 2 3292
vodní pl. nádrž umělá 4 1911
vodní pl. tok přirozený 10 54726
zast. pl. společný dvůr 3 437
zast. pl. zbořeniště 1 67
zast. pl. 170 66204
ostat.pl. dráha 5 25905
ostat.pl. jiná plocha 36 100958
ostat.pl. manipulační pl. 4 20321
ostat.pl. neplodná půda 2 5139
ostat.pl. ostat.komunikace 40 46475
ostat.pl. pohřeb. 1 4333
ostat.pl. silnice 7 53279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2857
ostat.pl. zeleň 1 142
Celkem KN 740 2748420
Par. DKM 740 2748420
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 161
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 306
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.10.2002 1:1000 23.01.2003 *)
ZMVM 1:2000 04.04.1994 23.01.2003
S-SK GS 1:2880 1839 04.04.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.