k.ú.: 777722 - Velemyšleves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566870 - Velemyšleves NUTS5 CZ0424566870
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 7611166
chmelnice 14 31037
zahrada 62 60346
ovoc. sad 6 33386
travní p. 132 433300
lesní poz 11 88569
vodní pl. nádrž přírodní 1 4975
vodní pl. rybník 1 12219
vodní pl. tok přirozený 64 30019
zast. pl. společný dvůr 7 2839
zast. pl. zbořeniště 15 10854
zast. pl. 132 78754
ostat.pl. jiná plocha 195 357740
ostat.pl. manipulační pl. 8 24233
ostat.pl. neplodná půda 77 144311
ostat.pl. ostat.komunikace 156 209698
ostat.pl. silnice 49 192275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8343
ostat.pl. zeleň 11 59986
Celkem KN 1518 9394050
Par. DKM 1518 9394050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 128
LV 125
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 04.11.2016
Ost. 1:2000 01.01.1971 04.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 01:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.