k.ú.: 777731 - Zálezly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566870 - Velemyšleves NUTS5 CZ0424566870
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 3025494
zahrada 19 11426
ovoc. sad 1 11829
travní p. 64 161700
lesní poz 12 69456
vodní pl. tok přirozený 75 31088
vodní pl. zamokřená pl. 1 4137
zast. pl. zbořeniště 3 716
zast. pl. 35 22699
ostat.pl. jiná plocha 33 49471
ostat.pl. manipulační pl. 8 8781
ostat.pl. neplodná půda 78 160293
ostat.pl. ostat.komunikace 44 60792
ostat.pl. silnice 23 15398
ostat.pl. zeleň 4 730
Celkem KN 635 3634010
Par. DKM 635 3634010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 33
LV 44
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2016
DKM 1:1000 03.11.2016
S-SK GS 1:2880 1971 03.11.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 03.11.2016
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 01:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.