k.ú.: 777935 - Velhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 581 2370778
zahrada 219 133024
ovoc. sad 14 40313
travní p. 576 1423247
lesní poz 111 3248694
vodní pl. nádrž umělá 52 36091
vodní pl. tok přirozený 63 76546
zast. pl. zbořeniště 1 319
zast. pl. 312 104086
ostat.pl. jiná plocha 101 48259
ostat.pl. manipulační pl. 30 29523
ostat.pl. neplodná půda 215 153720
ostat.pl. ostat.komunikace 217 156713
ostat.pl. pohřeb. 3 3486
ostat.pl. silnice 92 140630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12723
ostat.pl. zeleň 51 28065
Celkem KN 2640 8006217
Par. DKM 2640 8006217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 186
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 307
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 29
LV 390
spoluvlastník 695

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
KMD 1:1000 18.12.2013
THM-V 1:1000 31.03.1976 18.12.2013 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.