k.ú.: 778176 - Lhotka u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 157308
zahrada 69 66892
travní p. 119 385731
lesní poz 131 610542
vodní pl. tok přirozený 8 30068
zast. pl. společný dvůr 1 693
zast. pl. zbořeniště 6 888
zast. pl. 49 18807
ostat.pl. dobývací prost. 27 83928
ostat.pl. jiná plocha 59 42754
ostat.pl. manipulační pl. 16 45289
ostat.pl. neplodná půda 14 10125
ostat.pl. ostat.komunikace 33 24010
ostat.pl. silnice 3 6157
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 315
ostat.pl. zeleň 1 76
Celkem KN 583 1483583
Par. DKM 580 1479311
Par. KMD 3 4272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 49
LV 69
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 21.05.2022 23:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.